فروشگاه البرز در زمینه خدمات تخصصی مربوط به سیستم های تقویت کننده فشار فعالیت دارد
البرز پمپ بر آن است تا با ارائه محصولات و خدمات مورد نیاز صنعت تاسیسات ،گامی موثر بردارد
 شعار همیشگی البرز پمپ رعایت حقوق مشتریان دائمی این مجموعه و تلاش در جهت جذب مشتریان دائمی جدید با ارائه خدمات مطلوب است

 

محصولات AlborzPomp

            
                                                    پمپ آب                                     


   خدمات سرویس های دوره ای   

توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات


توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات


توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات
توضیحات توضیحات توضیحات

تماس با AlborzPomp

آدرس:
  خیابان شهید بهشتی جنب گروه بهمن فروشگاه البرزپمپ

تلفن تماس :
02634583428
09127741939
09370930573
09352987872
09190790567

ایمیل :
alborzpomp@gmail.com